BİZ ANKARA İŞİTME VE KONUŞMA

 

Çocukların dil gelişimini etkileyecek çeşitli faktörler vardır. Genelde birden çok olumsuz etkinin biraraya gelmesi, dil ve konuşma bozukluklarına sebep olur.

  

 Dil gelişim problemleri ve sonradan edinilmiş dil problemlerine farklı yaklaşmak gerekir.

Dil gelişimil problemleri izole olarak sadece lisan seviyesinde görülebilir, veya ikincil olarak

 – İşitme engeli gibi duyusal kayıplar,  Nörolojik Problemler,  Otizm,  Mental retardasyon, Davranış Bozuklukları,  Genetik Problemler,  Dikkat eksikliği,  yapısal bozukluk, Gelişim geriliği, serebral palsi,  metabolizma veya sendrom kaynaklı – olarak gözlemlenebilir.

Dünyaya konuşmayı öğrenmeye hazır bir şekilde geliriz. Daha doğmadan anadilimizin ritmik yapısını öğreniriz ve beynimizin konuşma merkezleri dil yapısını ve dil kurallarını öğrenmeye ve hafızalamaya hazır bir şekilde başlarız hayata. Dil çok zor görünse de –okulda yabancı dil öğrenirken nasıl zorlandığımızı düşünürsek– çocuklar ana dillerini çok hızlı ve kısa sürede öğrenir. Sağlıklı bir dil gelişiminde çocuklar:

8-10 ay: İlk anlamalar ve ilk tepkiler

10-13 ay: İlk kelimeler

18-20 ay: Kelime dağarcığında büyük artış

20-24 ay: İlk kısa cümleler

24-: Gramer

bilgilerini edinirler.

Her çocukta bu gelişim izlenilemiyor. Çocuklar çeşitli sebeplerden dolayı dil gelişiminde güçlükler yaşayabilirler. Çocukluk Afazisi, yetişkinlerde olduğu gibi, postlingual dönemden edinilmiştir (travma, tumor, inme, epilepsy veya menenjit gibi sebeplerden dolayı).

 

 

Gecikmiş Konuşma

Artikülasyon

Afazi

Kekemelik

Ses Bozuklukları